सूचना तथा समाचार

विषय दस्तावेज तस्वीर

शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान (मिती:२०७६-०१-११)

PDF icon tender 1-11.pdf टेन्डर

शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान

PDF icon April 22.pdf टेन्डर

शिलबन्दी बोलपत्र अाह्वान

PDF icon tender.pdf tender

शिलबन्दी बोलपत्र अाह्वान

PDF icon शिलबन्दी बोलपत्र अाह्वान २०७५-१२-०४.pdf

गाडी खरिद सम्बन्धी आसयको सूचना

PDF icon गाडी खरिद सम्बन्धी आसयको सूचना.pdf

शिलबन्दी बोलपत्र अाह्वान

PDF icon शिलबन्दी बोलपत्र अाह्वान.pdf शिलबन्दी बोलपत्र अाह्वान

बर्दघाट नगरपालिका अन्तर्गतका नदीबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलनको प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण गर्ने बारे सार्वजनिक सूचना

PDF icon IEE Notice.pdf

सवारी साधन खरीद गर्ने सम्बन्धी सूचना

PDF icon Scan copy.pdf

लेखापरीक्षकहरुको सुची प्रकाशन गरिएको सूचना

PDF icon लेखापरीक्षकहरुको सुची.pdf

यस नगरपालिका अन्तर्गतका नदीहरुबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलनको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) गर्ने सार्वजनिक सूचना

PDF icon IEE सार्वजनिक सूचना २०७५-९-२२.pdf IEE Notice

Pages