FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

विषय दस्तावेज तस्वीर

आयोजना छनौट गरी पठाउने सम्बन्धमा- सबै वडाहरु

PDF icon आयोजना छनौट गरी पठाउने सम्बन्धमा- सबै वडाहरु.pdf

CTEVT प्रदेश नं.५ को तालिम लिएको व्यक्तिहरुको सुची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना

PDF icon CTEVT प्रदेश नं.५ को तालिम लिएको व्यक्तिहरुको सुची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

PDF icon नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना.pdf

शारीरिक परीक्षणको नतिजा सम्बन्धि सूचना

PDF icon सूचना.pdf

लेखा परिक्षकको सुची प्रकाशन गरिएको सूचना

PDF icon लेखा परिक्षक.pdf

अभिलेख उपलब्ध गराईदिनु हुन-सबै वडा कार्यालयहरु

PDF icon अभिलेख उपलब्ध गराईदिनु हुन-सबै वडा कार्यालयहरु.pdf

उपभोक्ता समिति गठन तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रम - सबै वडाहरु

PDF icon उपभोक्ता समिति गठन तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रम.pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान

PDF icon शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान.pdf

सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धमा-वडा कार्यालय सबै

PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धमा-वडा कार्यालय सबै .pdf

अभिलेख उपलब्ध गराईदिनु हुन- वडा कार्यालय ९, १२ र १४

PDF icon अभिलेख उपलब्ध गराईदिनु हुन- वडा कार्यालय ९, १२ र १४.pdf

Pages