सूचना तथा समाचार

विषय दस्तावेज तस्वीर

छात्रवृत्ती सम्बन्धी सूचना

PDF icon छात्रवृत्ती सम्बन्धी सूचना.pdf छात्रवृत्ती सम्बन्धी सूचना

सहकारी संघ संस्थाहरूलार्इ प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

PDF icon सहकारी संघ संस्थाहरूलार्इ प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf

बिभिन्न पूर्वाधार निर्माणकाे लागि बाेलपत्र अावहानकाे सुचना

PDF icon Invitation for Bids Sealed Quotation.pdf

बसपार्क निर्माण सम्बन्धी बोलपत्रको सूचना

PDF icon notice.pdf

शिलवन्दी दरभाउ पत्र

PDF icon seal quotation notice.pdf

कर्मचारी विवरण

PDF icon karmachari Bibaran.pdf

लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

PDF icon परिक्षा सहायकस्तर पाँचौ.pdf

लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

PDF icon परिक्षा सहायकस्तर चौथो.pdf

फोटो सहितको मतदाता नामावली सँकलन तथा अद्यावधिक कार्यक्रम

PDF icon Matadata.pdf

बर्दघाट नगरपालिकाको चौथो नगर परिषबाट पारित कर दस्तुरका दररेटहरु

PDF icon Tax KarKo 073.074 and 074.075.pdf

Pages