FAQs Complain Problems

News and Notices

विषय दस्तावेज तस्वीर

खेलकुद सम्बन्धी क्लब र संघ संस्थाहरु दर्ता तथा सुचिकृत सम्बन्धी सूचना

बैठकमा उपस्थित भैदिनुहुन - श्री नगरकार्यपालिका सदस्य ज्यूहरु (सबै)

कोभिड १९ विरुद्धको भेरोसेल खोप कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना

कोभिड १९ विरुद्धको भेरोसेल खोप कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना

आशय सम्बन्धमा

विद्युतीय शिलबन्दी कोटेसन आह्वान

विद्युतीय बोलपत्र-शिलबन्दी दरभाउ सम्बन्धी ३० दिने सूचना

PDF icon विद्युतीय बोलपत्र-शिलबन्दी दरभाउ सम्बन्धी ३० दिने सूचना.pdf

कोभिड १९ को खोप सम्बन्धी सूचना

विवरण उपलव्ध गराई दिनुहुन - श्री वडा कार्यालय (सबै)

मेलमिलापकर्ता दरखास्त आह्वानको सूचना - श्री वडा कार्यालय (सबै)

PDF icon Notice.pdf

बैठकमा उपस्थित भैदिनुहुन - नगरकार्यपालिका सदस्यज्यूहरु सबै

Pages