News and Notices

विषय दस्तावेज तस्वीर

शिलबन्दी बोलपत्र अाह्वान

PDF icon शिलबन्दी बोलपत्र अाह्वान २०७५-१२-०४.pdf

गाडी खरिद सम्बन्धी आसयको सूचना

PDF icon गाडी खरिद सम्बन्धी आसयको सूचना.pdf

शिलबन्दी बोलपत्र अाह्वान

PDF icon शिलबन्दी बोलपत्र अाह्वान.pdf शिलबन्दी बोलपत्र अाह्वान

बर्दघाट नगरपालिका अन्तर्गतका नदीबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलनको प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण गर्ने बारे सार्वजनिक सूचना

PDF icon IEE Notice.pdf

सवारी साधन खरीद गर्ने सम्बन्धी सूचना

PDF icon Scan copy.pdf

यस नगरपालिका अन्तर्गतका नदीहरुबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलनको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) गर्ने सार्वजनिक सूचना

PDF icon IEE सार्वजनिक सूचना २०७५-९-२२.pdf IEE Notice

बसपार्क निर्माण सम्बन्धी बोलपत्रको सूचना

PDF icon notice.pdf

शिलवन्दी दरभाउ पत्र

PDF icon seal quotation notice.pdf

कर्मचारी विवरण

PDF icon karmachari Bibaran.pdf

लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

PDF icon परिक्षा सहायकस्तर पाँचौ.pdf

Pages