FAQs Complain Problems

News and Notices

विषय दस्तावेज तस्वीर

कार्यक्रम तथा योजनाको अन्तिम भुक्तानी खाताबन्द र चेक सटही सम्बन्धी सूचना

COVID-19 विरुद्धको खोप संचालन कार्यक्रम

, , ,

विद्युतीय शिलबन्दी कोटेसन आह्वान

,

नगरसभामा उपस्थिती सम्बन्धमा - श्री नगरसभा सदस्य ज्यूहरु

बैठकमा उपस्थित भैदिनुहुन -श्री नगर कार्यपालिका सदस्य ज्युहरु (सबै)

शोक विदा सम्बन्धी सूचना

सहभागी पठाइदिने सम्बन्धमा-श्री वडा कार्यालय (सबै)

PDF icon letter.pdf , ,

युवा प्रतिभा खोजी तथा प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्तर्गत युवा नवप्रवर्तनात्मक विचार ("Youth Innovative Ideas Hunt Competition") प्रदर्शनी तथा प्रस्तुतीकरण प्रतियोगिता सहभागी हुने बारे सूचना

PDF icon आवेदन फाराम.pdf , , , , , , , , ,

घर अभिलेखीकरण सम्बन्धी सूचना

विद्युतीय बोलपत्र/शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी ३० दिने सूचना

, , ,

Pages