४ नं. वडा कार्यालय

Nepali
Population: 
११,७१५
Ward Contact Number: 
९८५७०८०३३५
ward 4