FAQs Complain Problems

बर्दघाट नगरपालिकाको कार्यालय

Read More

बर्दघाट नगरपालिकाको परिचय

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ काे दफा ८० मा भएकाे व्यवस्था बमाेजिम साविक माकर र पञ्चनगर गा.वि.स. लाई एकिकरण गरि नेपाल सरकारबाट मिति २०७१ साल बैशाख २५ गतेकाे निर्णयबाट यस बर्दघाट नगरपालिकाकाे गठन गरिएकाे थियाे भने राज्यको संघीय पुर्नसंरचना पश्चात छिमेकमा रहेका दाउन्ने देवी र जहदा गा.वि.स. साथै धुरकाेट र जमुनिया गा.वि.स.

जनप्रतिनिधि

शम्भु लाल श्रेष्ठ
प्रमुख
रुद्र प्रकाश उपाध्याय
उप– प्रमुख
सन्त बहादुर गाहा
प्रवक्ता

पदाधिकारी

कृष्ण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
पुष्कर काफ्ले
सूचना अधिकारी

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- अन्य सिफारिस
सेवा समयः- १ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- स्वास्थ्य संयोजक
सेवा दिने कार्यालयः- न.पा. को कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 1. वडा सिफारिस
 2. अस्पतालको रोग निदानको पत्र
 3. बिरामीको नागरिकता/ दुई प्रति फोटो
 4. बिरामी आउन नसक्ने अवस्थमा बिरामीको परिवारको/आफन्तको नागरिकता अथवा परिचय पत्र
सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- २७ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- ईन्जिनियर
सेवा दिने कार्यालयः- बर्दघाट नगरपालिका कार्यालयको कार्यालय ( प्राविधिक शाखा )
सेवा शुल्कः- नगर परिषद्को निर्णय बमोजिमको नक्सा-पास दस्तुर
आवश्यक कागजातहरुः-
 • नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र प्रतिलिपि
 • जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि
 • जग्गाको कित्ता नं. देखिएको नापी शाखाबाट प्रमाणित गरेको हालसालैको नापी नक्सा
 • कित्ता काट भएको भए सोको प्रमाणित फाईल नक्सा
 • कार्यालयको स्वीकृत फर्मेतमा तयार भएको कम्पुटरकृत डिजाइन नक्सा - २ प्रति
 • तला थपको लागि भए पहिले नक्सा पास भएको घरको डिजाइन नक्सा र घर नक्सा पास प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • नक्सा तयार गर्ने प्राविधिकको यस न.पा.मा दर्ता गरेको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 • नक्सा पास फारम राजस्व प्रशासन बाट खरिद गर्नु पर्ने 
 • गत वर्ष न.पा लाई सम्पूर्ण कर बुझाएको प्रमाण
 • फोटो ४ प्रति
 • व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र प्रतिलिपि ( व्यवसायको हकमा )
सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- प्रकिया मिलाई आएमा सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- राजश्व शाखा कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- राजश्व शाखा , बर्दघाट नगरपालिका कार्यालयको कार्यालय
सेवा शुल्कः- मुल्यांकन भए अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-
 • जग्गाधनी लालपुर्जा फोटोकपी, जग्गाधनीको नागरिकताको फोटोकपी,
 • नापी कार्यालयद्वारा उपलब्ध गराईएको जग्गाको नक्सा ,
 • अघिल्लो आर्थिक बर्षको कर तिरेको रसिद / फोटोकपी,
 • सम्पत्ति विवरण फारम ,
 • सम्पत्ति विवरण फारम दाखिला गर्ने व्यक्तिको नागरिकताको फोटोकपी
सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- प्रकिया मिलाई आएको खण्डमा सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- सम्बन्धित वडा कार्यालयका स्थानीय पन्जिकाधिकारी वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यलय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 • पति - पत्नीको नागरिकता ;
 • पति-पत्नी को फोटो २ प्रति पत्नीको
 • नागरिकता नभएको खण्डमा पतिको नागरिकता माइती तर्फको बाबु-आमाको नागरिकता
सेवा प्रकारः- अन्य सिफारिस
सेवा समयः- प्रमाण पूरा भएको निवेदन उपर सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- न.पा ले तोके बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन ,
 • स्थलगत सर्जमिन मुचुल्का ,
 • निवेदक तथा नाता प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यक्तिहरुको नागरिकता ,
 • जन्म दर्ता ,
 • मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्रको फोटोकपी
 • ३,३ प्रति पासपोर्ट साईजको फोटो
सेवा प्रकारः- सामाजिक सुरक्षा
सेवा समयः- प्रमाण पुरा भएको निवेदन उपर सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पन्जिकाधिकारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 • सामाजिक सुरक्षा लाभग्राहीको नागरिकताको फोटोकपि ,
 • बालबालिकाको हकमा जन्म दर्ताको फोटोकपी तथा संरक्षकको नागरिकताको फोटोकपी ,
 • लाभग्राहीको फोटो २ प्रति ,
 • संरक्षकको हकमा फोटो १ प्रति

जानकारी

Location

Location map